pexels-photo-135018

Litteraturens historia är lika gammal som människans förmåga att kommunicera. Den började däremot inte så som vi känner till den idag.

De första litterära verken var muntliga berättelser som återberättades och förändrades under generationernas gång. Den äldsta muntliga litteraturen, som vi fått den förmedlad, framfördes på vers där rytm och rim hjälpte berättaren att komma ihåg. Papyrus och pergament var dyrt och svåråtkomligt vilket var anledningen till att litteraturen till största del var muntlig.

Skrivkonstens historia är kortare än en tiondel av språkets. En väldigt viktig del av utvecklingen till skrift var bildskriften som utvecklades på olika håll. Hieroglyfer är ett exempel på bildskrift. Det hade funnits i Egypten flera tusen år före Kristus och avbildade världsliga företeelser och ting i ett system av bilder. Grottmålningarna som ses vara mänsklighetens första exempel på konstnärlig gestaltning målades på väggar, precis som hierogyfer gjordes. I vissa fall målades de även på papyrus.

Runt 2100 f.Kr – 2000 f.Kr uppstod skriftspråket. Det äldsta nedskrivna litterära verket kommer från Babylonien och heter Gilgamesh, den skrevs ungefär 2000 f.Kr. Från tiden 1500 till 1000 f.Kr. finns även egyptisk, kinesisk och indisk litteratur.

År 868 trycktes den första boken, kinesiska ”Diamantsutran”. Bland annat med Gutenbergs boktryckarkonst fick nu codexboken sitt inträde. Priset sjönk från att ha varit en ganska dyr vara. Efter det har boken fått olika former, olika bindningar, format och papperskvalitet. Fram till mitten av 1900-talet var det vanligt med halvfranska band och andra skinninbindningar. Pulp-pappret som var grövre och därför billigare utvecklades under början av 1900-talet. Ett av de första förlagen som satsade på pocketböcker var Penguin Books och idag finns det butiker som endast säljer böcker i den formen.

Formen där litteraturen presenteras har förändrats mycket sedan litteraturens begynnelse. Under 2000-talets första decennium utvecklades den första läsplattan som salufördes som bokens slutgiltiga substitut. Den kom att bana vägen för e-bokens intåg. Internets spridning har vidgat begreppet litteratur, när distributionen blir friare och fenom som bloggar och print-on-demand uppstår.