silhouette-1632912_1920

Vi älskar litteratur. Därför har vi startat litteraturhuset i Gävleborg, för att dela med oss av den glädje och kärlek som litteraturen ger. Vi är en förening som välkomnar författare, bokförlag, bokälskare, skribenter och alla andra som är intresserade av den litterära världen. Litteraturhuset är en samlingsplats där du kan bland annat debattera, framföra din litteratur och möta andra personer med samma intresse. Vi anordnar aktivt olika evenemang och vill ge en möjlighet för människor i och runt Gävleborg att ta del av och delta i föreningens offentliga program; men också påverka och forma det.

Vi vill att det ska vara enkelt att ta sig hit, litteraturhuset ligger därför beläget med närhet till kollektivtrafiken och det finns gott om parkering för den som kör.

I litteraturhuset finns olika rum och mötesplatser för både stora och små. Under vissa kvällar arrangerar vi öppen scen där du kan framföra din egen litteratur och få respons på den. För dem yngre har vi en avdelning speciellt för dem och för dem hungriga finns både restaurang och café.

Vad är ett litteraturhus?

Ursprungligen kommer litteraturhus från Tyskland, utanför det tyska språkområdet händer det att det kallas ”Literaturhaus”. Det första öppnades kring 80-talet och själva företeelsen är därför relativt ung. Idén har spritt sig till andra tyska städer samt övriga mellaneuropa: Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Belgien. Väldigt ofta är litteraturhusen inrymda i äldre, centralt belägna kulturbyggnader.

Nu sprider sig även företeelsen i Norden. I Köpenhamn slogs portarna upp 2005 för ett Lierahus som blev Skandinaviens första. Europas mest besökta litteraturhus är Oslos som öppnade 2007. Den har 250 000 besökare per år.

Sveriges första litteraturhus slogs upp i Göteborg 2013. Nu sprids det ännu mer i Sverige och flera städer vill starta ett litteraturhus.

Syftet med litteraturhus är att det ska vara en samlingspunkt för författare och förlag. Huvudsakligen är vuxna målgruppen och det arrangeras bland annat debatter samt läs- och skrivarcirklar. Litteraturhusen kan inrymma mötesrum, skrivarloft och bokhandlar.